Deocamdata enigme online dating

29-Jul-2017 17:47 by 5 Comments

Deocamdata enigme online dating - Datingslut com

Totul se termina cu trei hărţi numerotate cu A1, B1, W1, pe care nu era greu să desluşeşti ca militar că erau variante de defluire spre Ungaria. Cele două zone de “capăt” sunt extrem de accidentate, iar între cele două localităţi, pe o lungime de zeci de kilometri nu mai era notat nimic pe hartă, deşi în două locuri drumul, aproape o linie dreaptă, cotea câte puţin odată la stânga şi o dată la dreapta.Este drept, păreau nişte trasee pe care ca militar le cunoşteam cu excepţia celui notat W1, care tăia efectiv munţii pe un itinerariu care, dacă nu era aerian, nu avea cum să existe, fiind o imposibilitate nu numai rutieră! Dosarul se termina cu două tabele, unul ce prezenta presiuni având corespondenţă cu cel de-al doilea, ce arăta altitudini, dar în care unele din altitudini erau… Urma o ultimă anexă cu frecvenţe şi indicative radio.

Dacă am găsi detaşamentul sau măcar autovehiculele, ceea ce am descoperi că acestea transportau ar fi meritat efortul cu prisosinţă, repeta încontinuu interlocutorul meu.Detaşamentul german, după cum aveam să aflu mai târziu, nu participase la lupte după ruperea coaliţiei româno-germane şi primise ordin expres de retragere neîntârziată.Nu ştiu dacă numele şi funcţiile au vreo semnificaţie, dar eşalonul era comandat de un maior din SS cum reieşea din dosar.Şeful detaşamentului era fratele persoanei de faţă, care era căsătorit cu o româncă membră a unei grupări mistice ancestrale româneşti ce le destăinuise un itinerariu secret de trecere a Munţilor Carpaţi prin subteran, de la sud la nord în doar trei ore…Traseul fusese folosit de mai multe ori pentru misiuni secrete de către grupări din trupele SS şi Abhwer, la recomandarea Serviciului Secret de Informaţii Român.A insistat să-mi prezinte nişte acte prin care dorea să se identifice, dar ciudat, am refuzat politicos insistenţele sale, lucru care l-a bucurat în mod vădit. Germania, aflată pe malul Rinului, într-o locaţie superbă, unde am întâlnit un personal extraordinar din toate punctele de vedere condus la cea vreme de domnul consul Vodiţă, un diplomat de excepţie care face cinste urmaşilor lui Nicolae Titulescu.

Am stabilit ca a doua zi, la aceeaşi oră, să ne întâlnim în acelaşi loc. Eu eram extrem de curios, ce putea oare conţine dosarul?!? Întâlnirea cu cei doi amici ufologi a survenit imediat şi a trebuit să amân citirea dosarului pentru că şuvoiul de informaţii dat de germani în domeniul OZN era extraordinar de bogat şi bine documentat, dar ulterior din simpla răsfoire a dosarului n-am înţeles mai nimic.Nici în ziua de astăzi nu ştiu dacă identitatea prezentată era reală sau era ceva de faţadă. A fost foarte direct şi mi-a spus că i s-a vorbit despre mine şi despre preocupările mele în domeniul ştiinţelor nonconvenţionale de către o cunoştinţă comună pe care nu a dorit să o nominalizeze (iar eu nu ştiu nici azi de ce nu am întrebat şi nu am insistat să aflu cine era persoana în cauză) şi mi-a cerut sprijinul în rezolvarea unei probleme personale deosebit de presante pentru domnia sa.În acest scop mi-a înmânat un “Dosar” destul de voluminos, rugându-mă să-l studiez şi, dacă se poate, până la plecare să-i dau un răspuns oricare ar fi acela.Întâlnirea ce se prefigura insolită am stabilit-o la o cafenea din apropiere, unde de altfel m-am şi îndreptat imediat plin de curiozitate…La întâlnire s-au prezentat un domn în vârstă însoţit de o tânără, care s-a prezentat ca asistentă şi traducătoare.Problema era că trecerea trebuia să respecte un anumit orar.

  1. sie sucht ihn gratis Hannover 03-Oct-2017 12:52

    By summoning a man close to your preferences using a machine called LUV LUV NITAROU DELUXE which the magician Nitarou has created, you will date him and he will decide if he wants to marry you.