Sudjenje seselju online dating

01-Jun-2017 16:09 by 8 Comments

Sudjenje seselju online dating

Tužilaštvo je zahtevalo da žalbeno veće preinači prvostepenu oslobađajuću presudu i proglasi Šešelja krivim za sve tačke optužnice, te da mu shodno tome izrekne kaznu.

sudjenje seselju online dating-24sudjenje seselju online dating-72sudjenje seselju online dating-30

U položenoj zakletvi Šešelj je rekao je da će služiti kralju i otadžbini. 1991., šešeljevci su se smestili u susednom Borovu. Šešelj je takođe upozorio pripadnike "šiptarske nacionalne manjine" i Hrvate čiji su članovi porodica bili dobrovoljci u zengama "da im ni porodicama nije mesto na Kosmetu".

Sednica po žalbi haškog tužilaštva na oslobađajuću presudu predsedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju održana je danas pred Žalbenim većem Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu.

Kako je Šešelj odbio da učestvuje u žalbenom procesu i da prisustvuje današnjem zasedanju, njegova procesna prava zastupala je američka pravnica Kolin Roan, koju je imenovao Mehanizam.

Obavljao je dužnost potpredsednika Vlade Republike Srbije (1998—2000), a u periodu 1996—1998. godine, kada ga je pet policajaca pretuklo, zbog organizovanog turnira u pokeru (engl. Lekari su konstatovali teške telesne povrede a policajci su privremeno udaljeni iz službe.

Porodica je živela u sklopu stare železničke stanice jer je Nikola Šešelj bio kondukter u ŽTP-u Sarajevo, a majka je brinula o Vojislavu i njegovoj sestri Dragici. godine, disertacijom na temu „Politička suština militarizma i fašizma“. Ubrzo posle razvoda se oženio sadašnjom suprugom Jadrankom, sa kojom ima tri sina: Aleksandra (1993), Mihaila (1996) i Vladimira (1998).

U zatvoru u Zenici proveo je 22 meseca, od čega više od 6 meseci u samici. uticali su brojni protesti i peticije intelektualaca iz svih krajeva Jugoslavije.

Po izlasku iz zatvora, preselio se u Beograd gde se izdržavao pisanjem i samostalnim izdavanjem knjiga. Zbližio se sa Vukom Draškovićem, koji mu je krstio sina. novembra 1991 Šešelj je podržao, u ime Srpske radikalne stranke, „odluku naroda Dubrovnika, Cavtata i Konavla o ponovnom uspostavljanju dubrovačke republike i njihovu želju da ostanu u Jugoslaviji”, čime je pravdao Opsada Dubrovnika koja je bila tu toku.Tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uputio je tri pisma Nikoli Šešelju u kojima mu je zaprećeno kaznom od sedam godina zatvora i novčanom kaznom do 100.000 evra ukoliko ne skine knjige "Afera Hrtkovci i ustaška kurva Nataša Kandić" i "Glupson iz Manitobe Brus Mek Farlen" sa sajta o Vojislavu Šešelju..Kasnije je odbacio komunističku ideologiju, postao disident i kritičar komunističkog režima.Nakon pomenutog razlaza sa Vukom Draškovićem u maju 1990, Šešelj je pokušao osnovati Srpski četnički pokret, čija je registracija odbijena sa obrazloženjem da „svojim imenom vređa javni moral“ Po izdržanoj kazni ponovo je uhapšen 23. Šešelj se posebno zalagao za proterivanje Hrvata iz Srbije.On je tvrdio da se taj metod "primenjivan već u svetu" pokazao kao dobar u situaciji gde narodi ne mogu da podnesu zajednički život. Šešelj je u Apatinu (Vojvodina) izjavio: „Tuđman je iz Hrvatske proterao nekoliko stotina hiljada Srba i mi treba da proteramo sve Hrvate iz Srbije. Onaj ko se poziva na ljudska prava i građanske slobode, neka ih traži u Zagrebu, i neka tamo traži uzroke, a posle razmišlja o posledicama.Početkom osamdesetih godina je uspostavio veze sa grupom srpskih intelektualaca nacionalne opcije u Beogradu.